Ochrana osobních dat

Provozovatel e-shopu www.razitka.eu Eduard Pazourek (IČ: 15612694) se řídí při zpracování informací o zákaznících dle platných zákonů České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Všechny informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu, kromě nezbytných adresních údajů, které jsou předávány přepravním společnostem. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze.
Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů byla provedena 21.5. 2008 pod číslem 00032658 a 27.2. 2015 pod podacím číslem 00032658/002 za účelem registrace kamerového systému - ochrany majetku.